Тиждень фізики “Фізика навколо нас”

Одним із важливих завдань учителя фізики є не тільки повідомити учням певну суму знань, розвивати їхні вміння й навички, а й, головне, навчити дітей застосовувати набуті знання на практиці. Значною мірою цьому сприяють позакласні заняття з предмета. Воно привчають до самостійної творчої праці, розвивають ініціативу, вносять елементи дослідництва в навчально-виховний процес, допомагають обрати майбутню професію. Крім того, вони мають велике виховне значення: сприяють розвитку творчої особистості учня, виховують почуття відповідальності за доручену справу, уміння працювати в колективі.

Позакласні заняття допомагають учителеві виявити індивідуальні здібності учнів, віднайти серед них обдарованих, які мають підвищений інтерес до фізики, і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу.

Однією із форм позакласної роботи є проведення тижня фізики в школі.

Мета: 

Навчальна:

  • поглиблення знань, умінь і навичок;
  • формування наукового світогляду як системи людських норм, переконань, ідеалів, його постійне примноження і розвиток

Розвивальна:

  • активізація пізнавальної діяльності учнів;
  • розвиток індивідуальних якостей дітей;
  • стимулювання механізмів самовиховання і самоосвіти

Виховна:

  • виховання в учнів таких якостей особистості як цілеспрямованість, спостережливість, уважність, самостійність;
  • формування національної свідомості учнів;
  • становлення особистісної системи цінностей

Вид діяльності: пізнавальний

Місце проведенная:  кабінет фізики, актова зала

План проведення

№ п/п Назва заходу Дата проведення Хто бере участь Відповідальні
1. Відкриття тижня. Ознайомлення з планом проведення Понеділок 7-11 класи Учитель фізики, оргкомітет
2. Заочна вікторина “Чи знаєш ти фізику?” Протягом тижня 7-11 класи Учитель фізики
3. Випуск фізичних газет Вівторок 8-11 класи Редколегії класів
4. Презентація “Фізика навколо нас” Середа 5-8 класи Учитель фізики, учні 10 класу
5. Демонстрація цікавих дослідів, фокусів, розгадування загадок Четвер 5-7 класи Учитель фізики, учні 11 класу
6. Уроки “відкритих думок” Четвер 7-11 класи Учитель фізики,учні 7-11 класу
7. КВК П’ятниця 9-11 класи Учитель  фізики, класні керівники, педагог-організатор
8. Підведення підсумків П’ятниця Оргкомітет